Personen umiddelbart til højre for måned-år er holdkaptajn for den pågældende måned og er ansvarlig for at samle holdet og sørge for at der bliver gjort rent... 

I forbindelse med rengøringen må der må bruges 100 kr. til rundstykker eller lignende (husk kvittering)... 

2019 APR Bent Møller Winther 20465977
  Poul Østergaard Fog 51613909
  Leif Winther 20211499
2019 MAJ Ebbe Thisted 40274028
  Peder Fejerskov 41680917
  Hans Sieg 28511443
  Rene Christensen 40485418
2019 JUN Kurt Lykkebo Jørgensen 50574200
  Jess Sørensen 40602045
  Kurt Højris 20929124
  Per G. Christiansen 28801051
2019 JUL Jan Pagaard 27200600
  Torben Hancock 22924759
  Helle Pagaard 22158295
2019 AUG Kim Møller 60388926
  Søren Sørensen 50984327
  John T. Larsen "Troldefar" 29765305
  Sven Madsen 28698933
2019 SEP Ole Lauridsen 72420606
  Jan Christiansen 21779271
  Peter Thisted 61225970
  Sus  40586670
2019 OKT Peter Søndergaard 22163947
  Majbritt Nesager Bang 51284024
  Kristian Søndergaard 25137160
  Morten Stentz Johannesen 22348512
2019 NOV John "Truck" Nielsen 20143133
  Henning Mathiasen 40508485
  Allan Møller Iversen 60684557
  Lone Mosgaard 51802688
2019 DEC Finn Nielsen "Taxa Finn" 20703936
  Jan Rene Madsen "Den udødelige" 41165299
  Preben Kristensen 60763586
  Karsten Sørensen 4790905883
  Ivan Nielsen 40306379
2020 JAN Ole Hansen 20331997
  Jan Sørensen 40206362
  Jyp 29292655
  Ole Kjærgaard 61664748
2020 FEB Peter Klaris 40181242
  Henning Nautrup 21479016
  Flemming Nielsen 22951138
  Aage Madsen 28348652
2020 MAR Willy  Handgaard 40506542
  Johnny Brogaard 61707147
  Benny Christiansen 40189188
  Jørgen Mølhede 40319817