Klubbens medlemmer

Søren Bertelsen #2

Bent Møller Winther #26

Poul Østergaard Fog #33

Hans Sieg #35

Aage Korsgaard #40

Willy Handgaard #55

Kurt Lykkebo Jørgensen #59

Peder Fejerskov #60

Ebbe Thisted #64

Jan Paagaard #65

Jess Sørensen #68

Leif Winther #69

Peter Thisted #78

Helle Pagaard #96

Søren T. Sørensen #104

Jan Christiansen #120

John Nielsen #124

Henning Mathiasen #125

Kim Møller #126

Troldefar #135

Jan Rene Madsen #139

Henning Nautrup #140

Peter Søndergaard #154

Ole Lauridsen #173

Mogens Halborg Jensen #176

Kristian Søndergaard #184

Allan Møller Iversen #195

Peter Klaris #196

Preben Kristensen #199

Finn Nielsen #201

Aage Madsen #204

Sus #207

Johnny Brogaard #215

Ole Hansen #216

Jan Sørensen #217

Kurt Højris #219

Morten Stentz Johannesen #226

Ivan Nielsen #227

Ole Kjærgaard #228

Torben "Hancock" Havgaard #232

Flemming Nielsen #233

Karsten B. Sørensen #236

Sven Madsen #238

Jørgen Mølhede #239

Jyp #241

Majbritt Bang #242

Per G. Christiansen #245

Michiel Ettema #246

Lars Skov #248

Steen Glass #249

Tobias M. Sørensen #250

Nils Thisted #251

Erling Nielsen #252

Bent Søgård #253

Michael Laustsen #254

Svend Erik Pram #255

Susanne Lund #256

Lars Bo Sevelsted #257

Torben Pedersen # 258

Her skriver du telefonnummer, adresse osv.