Støttemedlemmer

Lene Mikkelsen #523

Laila Damkjær #534

Rie Møller Iversen #542

Annette Bruun Brogaard # 544

Gerda Bak Hansen #545

Jytte Pedersen #546

Bente Skov #547